1212°C
Top OfferTop Offer

Online booking Remind me to book a room

We will send you an email reminder on this date

Общи условия за използване на сайта на "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД

Последна промяна: 2018 г.

 Адрес на управление на "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД: България, гр. Бургас, ул. Александровска 98, етаж 1. 

  С използването на този сайт и предоставените чрез него услуги, Вие се съгласявате с нашите Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно и в случай, че имате въпроси, свържете се с нас на +359885135330 – администраторът на сайта или на email: sales@artstroyfacilities.eu.

  Ако въпросите Ви са свързани с въпроси относно защитата на лични данни (ЛД), свържете с нашето ДПО (длъжностно лице по защита на личните данни) на:

ПИСАР ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД
гр. София, ул. Христо Белчев 3
тел: 0897 666654
e-mail: dpo@pisar.bg


  Посещавайки нашия сайт https://diamondbeach.eu, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване му. Запознали сте се с Общите ни условия и ги приемате, което Ви обвързва със силата на договор, който с използването на сайта и информацията в него, Вие се задължавате да спазвате. Настоящите условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време. Потребителите, които посещават и зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта. Моля, не използвайте сайта, ако не сте съгласни с Общите ни условия! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на https://diamondbeach.eu


До кой се отнасят Общите Условия на този сайт: Условията за ползване на сайта се отнасят до всяко лице, което е посетило този сайт от момента, в който на използваното от него устройство ( мобилен телефон, таблет, компютър или др.) в браузера, който използва се визуализира информация (от различно естество), включена в сайта https://diamondbeach.eu, до момента на прекратяване на сесията/достъпа му до информацията, част от този сайт. Ако не сте съгласни с условията ни, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Създадохме тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитим и да осигурим безопасно, приятно и полезно ползване на страницата ни. 
  Моля, имайте предвид, че информацията се АКТУАЛИЗИРА постоянно, но е възможно да са останали стари цени или информация на сайта. За да сте сигурни, че публикуваната информация е актуална, свържете се с нас за потвърждение, като направите запитване или се обадите на посочените ТУК телефонни номера. "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД не носи отговорност, ако информацията в нашия Блог не е актуална. Не използвайте статиите ни като пълно ръководство, винаги проверявайте информацията и тяхната актуалност. "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД не може да гарантира, че всяка публикувана оферта е актуална и към настоящия момент. Статиите както и сайта ни са информативни и предназначени за широк кръг от потребители. Моля, консултирайте се с наш представител или експерт в областта, която Ви интересува за точната интерпретация на конкретната информация изложена в нашия сайт https://diamondbeach.eu


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:
1. „УСЛУГА/И“ на интернет сайта https://diamondbeach.eu включват: 

  • достъп до информационни ресурси/данни в сайта;
  • други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата;
  • сваляне на информация от сайта ни;
  • търсене на информация от сайта ни;
  • изпращане на запитвания и контакт с нас;
  • посещения на други сайтове част от групата на „Артстрой Груп“ АД.

2. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на интернет платформата https://diamondbeach.eu Лица, ненавършили пълнолетие, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник. https://diamondbeach.eu има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили пълнолетие. 


ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ
  Като потребител на този сайт, трябва да спазвате всички правила, които Ви се предоставят в Услугите на сайта на "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД. Молим Ви, да не злоупотребявате със съдържанието на сайта и предоставените чрез него Услуги. Например, не ги копирайте и разпространявайте информация от сайта, без изричното позволение от наша страна. Разрешено е да използвате предоставените Услуги единствено за предвидените приложими цели. Запазваме правото си, в случаи на злоупотреба или нарушение на правилата за ползване от Ваша страна, да ограничим достъпа Ви до този сайт или да преустановим предоставянето на услуги.

  Използването на Услугите ни и достъпа, който Ви предоставяме не Ви дава права върху интелектуалната собственост и съдържанието на сайта. Всяка информация, изображения, лога, маркови характеристики, услуги и всичко, което е разпространявано на нашия сайт е предмет на интелектуална собственост и нямате права върху него. Изключения правят законово разрешени случаи на ползване на информация. Нямате право да премахвате и променяте съдържанието на сайта! Както и да копирате публикувана информация за недвижими имоти или друга информация, свързана с нашите обекти, дейност и всякаква друга свързана със съдържанието на сайта. Ако на нашия сайт има съдържание, което не е наша собственост или препратка към друг сайт, отговорността за него е на собственика на представяната информация. "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД не носи отговорност, ако отворите нашия сайт или приложение, в ситуация, в която се изисква Вашето внимание. 

  Стараем се да  актуализираме информацията свързана с предлаганите от нас услуги, и друга информация, която е свързана или обвързана по някакъв начин с нашата дейност и е публикувана на сайта. Възможно е поради техническа грешка или друга причина да е останала информация, която не е актуална към дадения момент на посещението Ви. Моля, проверете информацията като се свържете с нас на посочените в нашия сайт телефони от ТУК.

  Вашият профил в сайта https://diamondbeach.eu, собственост на "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД:

   Bookingта е лесна и е необходимо да посочите Вашите две имена, имейл, телефон, и да се съгласите с декларацията, според която ще можем да Ви изпращаме маркетингови материали. Моля разгледайте раздела „Защита на личните данни“.

  С цел защита на профила и данните Ви, моля не споделяйте Вашата парола на никого. Вие носите отговорност, ако бъде извършено действие, което по някакъв начин застрашава сигурността на ЛД, ако предоставите паролата си на друго лице или по някакъв начин паролата Ви бъде открадната, чрез достъп до Ваше устройство, на което сте отваряли и въвеждали парола за достъп до сайта на "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД.

  


Oтговорност за нашите Услуги
 
  Съгласно българското законодателство и приложимите разпоредби, "АРТСТРОЙ ФАСИЛИТИС" ЕООД и неговите партньори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи, загубени данни, косвени или финансови загуби, или друг тип щети. 

 Всяка промяна на условията ще бъде отразявана на тази страница. Ако желаете, при резервация можете да получите Бюлетин/допълнителна информация относно  промените в Общите ни условия. Промените влизат в сила в момента на публикуване на тази страница. Новите условия изключват старите, ако има извършени промени. Запазваме си правото и да променяме, когато намерим за подходящо, без да уведомяваме нашите потребители всяко съдържанието на сайта.

  В случай на промяна по Общите условия, която не Ви удовлетворява и желаете да преустановите използването на сайта ни, можете да упражните правото си да бъдете забравен на sales@artstroyfacilities.eu – получете повече подробности на страницата за защита на ЛД.
Общите условия, изложени тук, регламентират единствено отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на този сайт и СОБСТЕВЕНИКА на сайта. В случай на възникнали спорове във връзка с употребата на нашия сайт същите следва да се решат със споразумение между страните, а в случай, че постигането на такова е невъзможно – от компетентния съд съобразно разпоредите на българското законодателство. 

Ако искате да се свържете с нас, посетете страницата ни за контакти ТУК.

Check for free rooms